Tradox - Traduceri autorizate si legalizate din peste 30 limbi straine.

Tradox - Traduceri legalizate

Traduceri legalizate

Ce înseamnă o traducere legalizată?

Orice document tradus care poartă semnătura și stampila traducătorului, cât și semnătura și ștampila notarului.

Pentru legalizarea traducerilor, nu percepem nicio taxa în afara celei impuse de Notarul Public. Prețul pentru legalizarea unei traduceri variază în funcție de fiecare birou notarial, unde traducatorul respectiv are depus specimenul de semnatura.

Scopul legalizării documentului tradus, este acela de a autentifica semnătura traducătorului.