Tradox - Traduceri autorizate si legalizate din peste 30 limbi straine.

Tradox - Traduceri legalizate

Apostilă

Apostila este un certificat emis de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga din data de 5 octombrie 1961 care se aplică actelor oficiale emise de statul respectiv și care urmează să fie folosite pe teritoriul altui stat semnatar.

Puteți verifica lista actualizată a statelor semnatare, accesând pagina oficiala a Convenției de la Haga.

Acte pentru care se eliberează apostila:

  • certificate de naștere, botez, cununie, căsătorie, deces;
  • documente care dovedesc schimbarea numelui;
  • caziere judiciare și fiscal;
  • certificate care fac referire la domiciliu sau cetățenie;
  • certificate pentru evitarea dublei impuneri, certificate de rezidență fiscală, adeverințe de venit;
  • acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu;
  • acte de studii;
  • acte care dovedesc calificarea într-o meserie, brevete, autorizații traducători;
  • documente medicale (adeverințe, fișe medicale etc.);
  • acte care fac dovada componenței familiei.